Stof is een lastig probleem.

Wij kunnen de sensor van de camera op professionele wijze reinigen, waarbij tevens het spiegelhuis en objectieven worden meegenomen waardoor het probleem zich minder snel opnieuw voordoet.

Foto Garretsen. Altijd scherp